Lắp đặt tranh trúc chỉ tại Bình Định

Giới thiệu mẫu tranh trúc chỉ tại Bình Định

Mẫu tranh trúc chỉ được lắp đặt tại Bình gồm 2 mẫu:

  • Tranh trúc chỉ hoa sen liễu trúc.
  • Tranh trúc chỉ hoa sen chữ phúc tròn.

Sản phẩm mang thương hiệu Nét đẹp tâm linh.

Lắp đặt tranh trúc chỉ tại Bình Đình
Lắp đặt tranh trúc chỉ tại Bình Định
Lắp đặt tranh trúc chỉ tại Bình Đình
Lắp đặt tranh trúc chỉ tại Bình Định
Lắp đặt tranh trúc chỉ tại Bình Đình
Lắp đặt tranh trúc chỉ tại Bình Định

Các mẫu tranh trúc chỉ phòng thờ khác tại Nét đẹp tâm linh

Tranh trúc chỉ mang đến không gian thờ hiện đại hơn
Tranh trúc chỉ mang đến không gian thờ hiện đại hơn
Mẫu Tranh trúc chỉ bàn thờ mẫu TTC2097
Mẫu Tranh trúc chỉ bàn thờ TTC2097

Tham khảo:

Lắp đặt tranh trúc chỉ bàn thờ tại Đà Nẵng

Lắp đặt tranh trúc chỉ mandala tại chùa Phú Long – Long Khánh – Đồng Nai